قرص تقویت مفاصل سگ ها و گربه های جونیور و بالغ نژاد بزرگ GlucoCHOND


حاوی گلوکزامین و کندروایتین
مناسب برای تقویت مفاصل و حفظ سلامتی آنها در برابر عوامل محیطی و بالا رفتن سن می باشد
حاوی متیل سولفونیل متان به عنوان یک ماده ضد تورم
موجب افزایش جذب گلوکزامین در بدن شده و از اسپاسم عضلانی جلوگیری می کند