ویتامین B – Complex پرندگان Betisol


محلول ب کمپلکس که به تقویت سیستم ایمنی و سیستم عصبی پرندگان کمک شایانی می کند و همینطور موجب افزایش عملکرد تولید مثل می شود