قرص دستگاه ادراری Urinamin


مناسب برای سگ ها و گربه ها
حاوی ترکیبی از مواد طبیعی مانند ذغال اخته و ویتامین c
سبب تقویت عملکرد طبیعی و سالم نگه داشتن دستگاه ادراری
سبب جلوگیری از عفونت و ایجاد سنگ مثانه