تشویقی گربه TidBit مدل Relax Bit


مکمل غذایی و تشویقی
حاوی گیاهان آرامش بخش
سبب تسکیل اضطراب
مناسب برای همه نژادهای گربه