تشویقی گربه TidBit مدل Relax Bit


قیمت : 590,000 تومان

مکمل غذایی و تشویقی
حاوی گیاهان آرامش بخش
سبب تسکیل اضطراب
مناسب برای همه نژادهای گربه