قرص تقویت مفاصل و لگن سگ ها و گربه های جونیور و بالغ نژاد کوچک GlucoPET


قیمت : 410,000 تومان

حاوی گلوکزامین و کندروایتین سولفات و متیل سولفونیل متان
مناسب برای تقویت مفاصل و حفظ سلامتی آنها در برابر عوامل محیطی و بالا رفتن سن می باشد
سبب کاهش درد مفاصل و غضروف
سبب افزایش مقاومت نواحی بافتی