مکمل درمانی کبد و کلیه سگ های نژاد بزرگ Silycumin 67.5 Mg


مناسب برای سگ های نژاد بزرگ
سیلیکومین موجب بهبود عملکرد کبد و کلیه میشود
و همینطور سیستم ایمنی بدن سگ ها و گربه ها را تقویت می کند.
سبب پاک کردن سموم و توکسین از کبد و کلیه ها
کمک به احیا کبد آسیب دیده
کمک به کلیه های آسیب دیده با بیماری دیابت
و تامین آنتی اکسیدان بدن به عنوان پارامتر ضد سرطان