خمیر مالت گربه CatiMALT


قیمت : 165,000 تومان

سبب دفع توپ مویی در بدن گربه ها
سبب افزایش میکروفلور طبیعی روده
موجب افزایش سیستم ایمنی بدن گربه ها