ژل لیزین گربه Felilysine GEL


قیمت : 290,000 تومان

مخصوص گربه هایی که نمی توانند قرص مصرف کنند
موجب تقویت سیستم ایمنی بدن
شدت و زمان عفونت بیماری ویروسی را کاهش می دهد