ژل گلوکزامین جهت تقویت مفاصل و لگن GlucoCHOND Plus


قیمت : 325,000 تومان

مخصوص همه گربه ها
سبب رشد سالم بافت ها ، مفاصل و غضروف ها
موجب بهبود عملکرد آنها می شود